Sundhedskort

Det gule sundhedkort

Når du ankommer til klinikken, skal dit gule sundhedskort (sygesikringsbeviset) altid medbringes. Det registreres ved at scanne kortet ved skærmen overfor elevatoren/ved indgangen til lægegangen. Det har 2 funktioner:

1. Dine data toner frem på skærmen og det bliver registreret i vores IT system, at du er ankommet. Dermed kan vi se, når du er klar til at blive kaldt ind. Også hvis du kommer uanmeldt.

2. Det er et krav fra Sygesikringen, at kortet registreres, idet Sygesikringen kan se, at du har været her. Det bruges til kontrol af lægehuset. Hvis kortet ikke registreres, vil vi ikke have dokumentation for at du har været i klinikken.

Du kan læse mere om mobil app'en og downloade den til både Apple og Android her

Det blå EU-sygesikringskort

Med det blå EU-sygesikringskort er du dækket (i op til et år) i EU-/EØS-landene (dvs EU-landene samt Island, Norge og Liechtenstein) eller Schweitz, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke. Du får dækket udgifter til nødvendig læge- og hospitalsbehandling på samme vilkår som for borgerne i det land, du opholder dig i. Da de fleste lande har et behandlingssystem, der er anderledes, end det vi har i Danmark, kan det være en god idé at supplere med en rejseforsikring. Det blå EU-sygesikringskort dækker blandt andet ikke hjemtransport ved sygdom.
Her kan du bestille det blå EU-sygesikringskort: Det blå sygesikringskort

Privat sygeforsikring

Rejser du uden for Danmark/Færøerne/Grønland (hvor det gule sundhedskort gælder) eller EU-/EØS-landene og Schweiz (hvor det blå EU-sygesikringskort gælder) er du ikke forsikret i forbindelse med sygdom og ulykker, med mindre du tegner en privat forsikring.

Kroniske sygdomme

Bemærk, at der gælder særlige regler for dækning af kroniske sygdomme, fx ved forhøjet blodtryk eller diabetes. Hvis du er i tvivl, om du er dækket med det gule eller blå sundhedskort, kan du spørge hos SOS International A/S, som administrerer den offentlige rejsesygesikring. Du finder deres hjemmeside her: SOS International