Attest til arbejdsgiver/studieplads i forbindelse med sygdom

Din arbejdsgiver har ret til at bede om attestation for dit sygefravær efter en enkelt sygedag. Du kan bestille en almindelig konsultation, herunder en sammedøgnstid til denne attesttype. Lykkes det ikke, kan vi klare det i en akuttid. I udgangspunktet kræves fremmøde.

Der kan være tale om en almindelig attestation for dit fravær ("en sygemelding") eller en såkaldt mulighedserklæring, hvor du sammen med din arbejdsgiver, på forhånd har udfyldt en plan for din tilbagevenden på arbejdspladsen.

Du skal selv overbringe attesten til din arbejdsgiver og du får den med i hånden efter konsultationen. Det er arbejdsgiver der betaler for attesten. I aftaler indbydes, om du lægger ud og medbringer kvittering fra os. Eller du kan give os arbejdsgivers EAN nummer, så fakturerer vi direkte.

Særligt for studerende er, at de i langt de fleste tilfælde, selv står for udgiften. Her har vi indført studierabat.

Se prisliste