Forsikringsattester

Der findes et hav af forskellige forsikringsattester. De er meget varierende i længde og pris. Nogle forsikringsselskaber sender os attestanmodningen elektronisk. Andre sender den direkte til dig med posten. Der vil ofte være en patient-del, som du selv udfylder og en læge-del, som lægen udfylder. Det er en sag mellem forsikringsselskabet og dig, om de eller du betaler for attesten. Dette skal være afklaret inden konsultationen.

Skal du have udfyldt en forsikringsattest, bedes du ringe for tidsbestilling, så vi kan afgøre hvor lang tid der skal afsættes. Der er ofte lang ventetid på denne type attester pga tidsforbruget.