Kommunale attester

Er du helt eller delvist sygemeldt, har nedsat arbejdsevne eller er du af anden årsag tilknyttet en sagsbehandler i Jobcentret, kan din sagsbehandler anmode lægehuset om en såkaldt LÆ-attest.

I nogle tilfælde skal attest besvares af lægen, udefra det generelle kendskab til din situation, samt det foreliggende journalmateriale. Vi besvarer automatisk attesten og sender den direkte til kommunen. Du skal ikke foretage dig noget.

I andre tilfælde kræver attesten at du fremmøder til en konsultation. Der er altid afsat ekstra tid til denne type attester og tidsbestillingen skal derfor foregå gennem sekretæren. Pga den afsatte mængde tid, kan der være ventetid på denne type attest.

Uanset attesttype, kræves dit samtykke, for at det kommunale Jobcenter må anmode os om en besvarelse.