Influenzavaccination

Ifølge bekendtgørelse om gratis influenzavaccination, fastsat af Sundhedsstyrelsen og Ældreministeriet, har bestemte målgrupper ret til gratis influenzavaccination i bestemte perioder. Både målgrupper og perioder kan variere fra år til år.

Er du ikke i målgruppen for det gratis tilbud om influenzavaccination, kan du vaccineres mod egenbetaling.

I sæsonen 2023/2024 har myndighederna valgt, at centralisere vaccineindsatsen. Det betyder, at vaccinationerne foregår på store vaccinationscentre samt hos visse private aktører, herunder nogle apoteker. Vi har derfor desværre ikke mulighed for at tilbyde influenzavacciner i år.

Du finder info om sæsonens vaccineindsats hos
Region Hovedstaden 38 64 99 00 eller www.vacciner.dk