Receptfornyelse

Medicinkortet

På den mobile app "Medicinkortet" kan du se din aktuelle medicin, som er registeret på Det Fælles Medicinkort af en læge, enten på hospital, i almen praksis, speciallægepraksis eller i 1813. Du kan også se dine åbne recepter, dvs de recepter, hvor der fortsat er flere udleveringer tilbage på apoteket. Sammen med de åbne recepter, kan du også se den medicin, du allerede har fået udleveret på apoteket. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem den medicin, som fremgår af app’en og den medicin, du rent faktisk tager, bedes du bestille tid til en lægekonsultation. Det er vigtigt fordi Det Fælles Medicinkort er styrende for, hvilken medicin du får, hvis du fx indlægges på hospitalet og ikke er i stand til at svare for dig selv.

Receptpligtig ikke-vanedannende

Medicin, som du er i fast behandling med og som ikke er vanedannende, kan i de fleste tilfælde fornyes ved at anmode om receptfornyelse på "Min læge" eller "Medicinkortet" apps eller via selvbetjening på hjemmesiden. Du er også velkommen til at ringe til os.

Medicin, der ikke er noteret som fast behandling i medicinkortet, kan du ikke fornye online, det kræver direkte kontakt via telefon, mail eller fremmøde, afhængigt af hvilken behandling der er tale om.

Vær opmærksom på, at hvis du har flere udleveringer tilbage på dit medicinkort eller hvis du har taget mere medicin end det aftalte, så vil det ikke være muligt at anmode om receptfornyelse online. Tjek derfor altid om du har flere udleveringer tilbage. Det står altid på din kassebon fra apoteket samt i app'en "Medicinkortet", hvor mange flere udleveringer du har.

Du bør ved langvarig fast medicinering fremmøde til en årsstatus i klinikken, hvor vi gennemgår den kroniske tilstand og sikrer, at du fortsat er i behandling med rette medikament i rette dosis. Det gælder alle kroniske lidelser, fx diabetes, astma, forhøjet blodtryk, depression. Men også kroniske medicinbehov uden tilgrundliggende sygdom, fx p-piller, behandling mod hårtab mv. Nogle typer af årsstatus, vil være forudgået af særlige undersøgelser, fx hjertediagram, blodprøver eller lungefunktionsundersøgelse.

Vanedannende medicin

Vanedannende medicin, fx sovemedicinberoligende og stærkt smertestillende medicin kan kun bestilles ved personligt fremmøde. Ved kroniske tilstande, hvor du er i langvarig behandling, kan du sammen med lægen lægge en plan for forbruget, både mhp fornyelse af recepter og forsøg på aftrapning af lægemidlet.

Baggrunden er et øget kendskab til bivirkninger, til den aftagende effekt ved længere tids behandling, at lægemidlerne kan misbruges og at afhængighed kan udvikles, især ved langtidsbrug. I øvrigt gøres opmærksom på, at ved fast forbrug af beroligende medicin, sovemedicin og stærkt smertestillinde medicin må man som hovedregel ikke føre bil. Fornyelse af kørekort kan derfor ikke altid finde sted.

Sundhedsstyrelsens overvågning af vanedannende medicin

På baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledning af 18. juni 2008, “bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler” af 1. oktober 2017 samt Lægemiddelstyrelsens afgørelse af 1. januar 2018 om særlig overvågning af forbruget af visse lægemidler (opioider), er der indført følgende principper for udskrivning af beroligende medicin (benzodiazepiner), al sovemedicin og stærkt smertestillende medicin (morfin, tramadol, dolol, pectyl, kodein, buprenorphin m.fl):

• Medicinen udskrives kun ved personligt fremmøde i klinikken.

• Der udskrives recept til højst 1 måneds forbrug.

• Lægemidlerne kun kan afhentes på apoteket een gang pr. receptudstedelse.

• Alle patienter tilbydes hjælp til udtrapning af beroligende medicin eller sovemedicin

Vi er forpligtet til at forholde os til disse bekendtgørelser i forbindelse med receptudstedelse.