Medicintilskud

Du kan læse mere om medicintilskud her:

Medicintilskud/oversigt

I særlige tilfælde kan den enkelte borger søge økonomisk støtte vedr. medicinudgifter via bopælskommunen (borger.dk) eller indgå aftale om henstandsordning vedr. betaling af nødvendig medicin på Apoteket. Læs om henstandsordningen her:

Medicintilskud/økonomisk støtte