Ventetider

Ak ventetid... vi er klar over at ventetid er irriterende. Det synes vi også selv. Ventetid er noget hele sundhedsvæsenet bøvler med. Vi er ikke undtaget. Til gengæld har vi stort fokus på, at prioritere så godt vi kan. Her kan du læse lidt om hvad vi gør for at minimere den og hvad du har af muligheder når du er patient hos os.

Ventetid

Ventetiden på en almindelig planlagt konsultation varierer. Der er generelt længst ventetid hos speciallægerne. Somme tider op til 4-8 uger. Uddannelseslægerne har ligeledes ventetid, men vanligt lidt kortere, gerne 2-3 uger. Hos vores jordemoder indenfor 1-3 uger. Hos sygeplejerskerne kan du som regel få tid indenfor en uge. Blodprøver og andre små-undersøgelser oftest dag til dag.

Vi gør så meget vi kan for at imødekomme ventetid hos lægerne.

Dels klarer vores sygeplejersker, jordemoder og medicinstuderende visse konsultationstyper. Fx 2, 3 og 4 års børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, almindelige gynækologiske problemstillinger, kønssygdomme, overgangsalder, fodvorter, forhøjet blodtryk, knogleskørhed, diabetes, for lavt stofskifte og meget andet. Altsammen emner, som personalet er særligt uddannede indenfor. På den måde er der mere tid hos lægerne til andre emner.

Dels har du muligheden for at booke en akuttid (AT) eller samme-døgns-tid (SDT). På den måde er der - uanset ventetid - altid mulighed for blive undersøgt dag-til-dag når det er lægefagligt nødvendigt. Læs mere om AT og SDT her. Vi oplever somme tider, at der er forskel på, hvad lægerne og patienterne anser som akutte problemstillinger. Vi er selvfølgelig lydhør overfor dine spekulationer om helbreddet. Og er der risiko for, at du fejler noget alvorligt eller noget som bør behandles hurtigt, sørger vi for at se dig hurtigt. Til gengæld kan småskavanker, som ikke vil forværres væsentligt at at vente, sommetider komme til at vente.

I skoleferier lukker vi helt eller delvist lægernes kalender pga nedsat bemanding og prioriterer primært dem, som ringer med mere akutte problemstillinger på dagen. Men klinikken er altid åben.

Er du i tvivl, kan du altid ringe og spørge. Hvad der er lægelig indikation for at blive undersøgt hurtigt, bliver det altid. Til gengæld må det som kan vente, somme tider vente.

For at minimere ventetiden, beder vi dig aflyse din konsultation, hvis tiden ikke passer dig alligevel. På den måde kan en anden patient gøre brug af tiden.

Ventetid på dagen

Af respekt for alles tid, tilstræber vi, at overholde de aftalte tider i løbet af dagen, så ingen skal vente unødigt. Derfor forventer vi, at konsultationen omhandler det aftalte emne, som vi har afsat tid til, således at vi ikke kommer bagud med dagens efterfølgende patienter. I visse tilfælde, fx ved alvorlig sygdom med indlæggelse, eller en uventet akut patient, kommer vi bagud i programmet og beklager den ekstra ventetid en sådan hændelse må afstedkomme. Det kan desværre ikke helt undgås. Vær opmærksom på, at der i akuttiden kan forventes lidt ventetid, idet vi tager de fremmødte ind efter tur og ikke på forhånd kender omfanget af dagens behov.

Der er gode coffee table books til de voksne og både bøger og legetøj til børnene, så en eventuel ventetid kan fordrives. Du kan også oplade telefonen eller computeren i vores ventebænke.